Lokalna omrežja

Načrtovanje omrežja
Nudimo pomoč pri zasnovi, nakupu, izdelavi in vdrževanju lokalnih omrežji.
Lahko le na posamičnem segmentu ali izvedba na ključ.

Nastavitve usmerjevalnikov
Pomoč za podjetja ali gospodinjstva za optimalno izkoriščenost ter varnost v lokalnih omrežjih.
Pomoč pri odpiranju portov in nastavitvijo aplikacij znotraj omrežja.

Oddaljen dostop
Pomoč pri postavitvi VPN-ja. Nasveti za varnost in predstavitev in izvedba možnosti za varno dostopanje do svojih podatkov iz različnih lokacij. Uporaba novejših telefonov ali drugih prenosnih ali fiksnih naprav za dostop do svojih podatkov.

NAS - Network attached storage
Naprave za hranjenje podatkov za dostop preko omrežja. Pomoč pri nakupu, nastavitvah, uporabi in nadgradnji svojega lastnega podatkovnega skladišča, ki ga lahko uporabljate za hrambo podatkov, glasbe in svojega video materiala.

Strežniki
Nudimo pomoč pri nakupu, namestitvi in vzdrževanju strežnikov.
Za domačo rabo priporočamo uporabo Windows Home Serverja, nudimo pa tudi podporo za Windows Server 2003 ali Windows Server 2008.

Rezervne kopije
Nudimo pomoč pri vzpostavitvi sistema za arhiviranje podatkov.
Od lokalnih do odaljenih web izvedb. Z možnostjo popolnega avtomatizma ali ročnega načina izdelovanja rezervnih kopij ter pomoč pri vrnitvi podatkov.